DE Buu
Memorial Candle Tribute From
Falconer Funeral Home
"We are honored to provide this Book of Memories to the family."
View full message >>>
Leave a condolence

Condolences

Condolence From: Thành, Tuấn, Bi, Kim Anh, Duy, Anh, Harry, and friends
Condolence: Kính thưa Cô, con và Tuấn xin thay mặt cho anh em học trò cũ của Thầy ở Buffalo và những Phật tử chùa Từ Hiếu lúc xưa:

Trước hết chúng con có cơ hội về tận mặt kính lễ Thầy trong ngày tang táng để tưởng nhớ cái công ơn dạy dỗ hướng dẫn của Thầy cho các con trong thời tuổi thiếu thanh.

Ngày nay chúng con thành người là một phần lớn nhờ Thầy lúc xưa đã tận tình thúc đẩy và nhắn nhủ chúng con trong việc học việc hành từ việc chỉ giáo từ vựng Anh văn lúc ban đầu cho đến việc bảo tồn phong tục tập quán sau này. Noi gương Thầy, chúng con xin cố gắng năng lực để làm cột trụ cho gia đình và xã hội. Chúng con xin thành tâm tạ ơn Thầy.

Sau thì chúng con có cơ hội xin chia buồn với Cô cùng đại gia đình người thân và đồng nhau đưa tiễn cầu cho xác thân và linh hồn của Thầy mau chóng an thiên cõi Phật.

Lần nữa, chúng con xin tạ ơn Thầy và tạm biệt Thầy.

Cuối cùng, riêng Cô, chúng con mong Cô cùng anh chị, em Bu, và các cháu đồng bảo trọng sức khỏe cùng tâm linh.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Saturday September 01, 2018

Recently Shared Stories

Recently Shared Photos